Every day I grow richer & richer

May Flippo Futurenet, may1985.fn.xyz Leave a Comment

(English version, read below):

Voor alle duidelijkheid. Mijn (militaire) missie als beginnend kunstenaar is juist EERST gehele financiële rijkdom te hebben, juíst om mij als kunstenaar onafhankelijk en helemaal vrij te voelen!
In plaats van te moeten schilderen om vrijheid te kunnen ervaren.

Ik krijg met deze missie het gevoel van onbeperktheid, ik krijg hiermee bevlogen creativiteit en ook ervaar ik pure overvloed continu!
Ik wil deze vibe oneindig delen. Dus ík strijd voor financiële onafhankelijkheid!

Struggle is oud, struggle is onzin, zeker wanneer er mensen in je bereik zijn die je andere mogelijkheden aandienen!
Dit is hét moment.

Dank je wel #futurenet.
Gratis registreren, snuffel wat rond, vraag mij om de officiële link.

For all clarity to add on all my pictures:
My (military) mission as a beginning artist is to FIRST get lots of financial wealth, to feel totally independent and gain loads of financial freedom! Instead of fighting the other way around:
Paint to feel free… I first want to feel free and then paint it!

With this mission in mind, I already won the feeling of limitlessness, I already got this passionate creativity and I experience pure abundance continuously!

I want to share this vibe infinitely. So I fight for financial independence.

Struggle is old, struggle is nonsense, especially when there are people in your range spreading other possibilities. This is the moment!

Thank you #futurenet
Register for free, get hooked, ask me for an official link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.